Balık Kılçığı Yöntemi ile Türkler'e hızlı İngilizce

Balık Kılçığı Yöntemi ile Türkler'e hızlı İngilizce

MEN’s B.K. sistemi eğitimci Mehmet Nabi Özsoy tarafından geliştirilen MAKSİMUM 40 saatte ingilizcenin Mantığını, 100-120 saat arasında da İngilizce’nizi hem teori hem de pratikte ileri ingilizce seviyesine getirir.

İstanbul'dan sonra KONYA'da öğrencilerle buluşan MEN’s B.K. sistemi yoğun beğeni topluyor.

 

İlk olarak hedeflerini açıklaya Nabi Özsoy, "Herkesin çok kısa zamanda İngilizce mantığı ve yapısını öğrenmesini sağlamak, bu yapıyı pratiğe de dökme yollarını göstermek ve İngilizce dilbilgisini en ince ayrıntısına kadar, tereddüte yer vermeyecek şekilde ve kalıcı olarak ama sevimli ve herkesin anlayacağı bir dille öğretmektir. Bunu sağlayacak olan da MEN’s B.K. adını verdiğim düzendir." Dedi.      

 

Özsoy, "Düzen, bir çok birbirinden bağımsız tekniğin bir arada kullanılmasından oluşur. Aynen değişik çalgı, sanatçı ve orkestra şefinin birbirine uyumlu olarak , bir parçayı icra etmesi gibi."  

 

DÜZENİN BELLİ BAŞLI ÖZELLİKLERİ ve ALIŞAGELMİŞ DÜZENDEN FARKLILIKLARI

 

• Türk öğrenci ‘nin duygusal olması ve dil öğrenme sürecinde nelerle karşılaşacağını

   bilmemesinden dolayı, öğretmen, öğrenciyle birlikte bir ekip ruhuyla takvimlendirilmiş

   bir hedefe yönelik bir eğitim planı hazırlar ve öğrenciyi karşılaşacağı sorunlar ve süreç konusunda önceden bilgilendirerek zorluklara ve başına gelebilecek olaylara

   karşı hazırlıklı olmasını sağlar.

 

 Düzen, yabancı dil öğrenmiş olan daha önceki insanların deneyimleri ve kendilerinin  zorlu deneyimlerle elde ettiği teknikleri öğrenciye eğitimin başlangıcında 36 maddelik bir liste halinde verir. Dilin öğrenilmesinde ve pekiştirilmesinde etkilidir.

 

• Alışagelmiş eğitimin aksine önceliği Anlama – Konuşma – Okuma  - Yazma sırasına

  uygun olarak daha ilk günden öğrencinin kulağının dolgunlaşması ve günlük hayatta ve uykuda dahi dinlemesi tavsiye edilen ses araçlarını  (Ses CD ‘si vb.) verir.

 

• Kişinin konuşma ve akıcılığını en çok etkileyen sözcük dağarcığının yetersizliğine karşı en çok 3000 sözcüklük, 24 bölüme ayrılmış ve bir kişinin yurtdışında bulunabileceği   olası yerlerde en çok gerek duyduğu sözcüklerden oluşmuş sözcük dağarcığı bunu ezberlemeden öğreten KKT (Küçük Kağıtlar Tekniği) ve cümle kurmaya yönelik FİŞ Yöntemi ve diğer öğretme ve belletme teknikleri.

 

• Dilin mantığını ve İngilizce Düşünme ‘yi sağlayacak altyapının kazandırılmasını sağlar. İngilizce düşünmeden İngilizce konuşulmaz. Türkilizce konuşulur ve sadece birbirimizi anlarız.

 

• Eğitim sürecini bölmeye dayalı KUR temelli alışagelmiş eğitim yerine tüm eğitimin bir pakette toplanması ve bir kerede ve çok hızlı bir süreçte öğretme ve pekiştirme. Süreç iki bölümden oluşmaktadır : 1) En çok 40 saat sürecek dilin mantığı ve cümle yapısını temel ve ileri düzeyde verecek teorik eğitim. 2) En çok 90 saatlik Anlama ve Konuşma ağırlıklı pratik ve teorinin birbirine koşut olduğu pratik eğitim. Programın verimli olabilmesi için arada birer gün bırakmak koşuluyla haftada 2 ‘şer gün 2 ‘şer saatten toplam 4 saat önerilir. Program sonunda teori ve pratikte Ortanın sonu düzeyine gelinir. Bu aşamadan sonra kişi kendi başına bir sonraki düzey olan İleri düzeye de ulaşabilir.

 

• Zamanın üçe bölünmesiyle dilin hızlı bir şekilde çatısının oluşturulması. KKT ve Fiş

  Yöntemi bunu destekler.

 

• Pratik eğitim başladıktan sonra güdülenmeyi en üst düzeye çıkarmak için oyun, film, şarkı, konuşma konuları kullanarak eğitim.

 

• Gerekli dilbilgisini alışagelmiş ders biçiminde değil de ders içi etkinliklere bulayarak ve hayatın içinden uygulamalarla farkına vardırmadan öğretme.

 

• Yurtdışında bulunulabilecek yerlerde gereksinim duyulabilecek konuşmalara yönelik

   seçmeli hazır karşılıkı konuşma kalıpları. Bu kalıplar öğrenciye önceden verilerek  öğrenmesi sağlanır ve ders sırasında tiyatro havasında (örn; bir lokantada öğrenci   müşteri, öğretmen garson vb.) canlandırılarak pekiştirilir.

 

 

MEN’S BK  Yöntemi

 

Max. 120 Saatte İngilizce Konuşma Sistemi


Sistemin özü ; bir çocuğun anadilini öğrenmesine benzeyen
sürecin yetişkinlere uygulanmasından oluşmaktadır.
  Bunu açarsak; bir çocuk anadilini TAKLİT ve  TEKRAR  ederek 
öğrenir. Bir dili öğrenmenin tek çözümü budur. Herhangi bir konuda iyi öğretim yöntemleriyle konuyu yeterince taklit ve  tekrar edersek bir süre sonra bunun bizde düşünmeden yapılan bir davranış haline geldiğini görürüz.

 Mevcut kullanılan yöntemlerle kıyaslandığında sistem birçok  farklılıklar taşır. Bunların belli başlıları kur bazlıöğretimi bölerek öğretmek yerine tüm öğretimi tek bir pakette toplayarak bir kerede verilmesi, dili öğretme sürecini çok kısaltmış olması, yazıdan daha çok önceliği kulak eğitimine ve pratik konuşmaya vermiş olmasıdır.

  Unutmayın! Söz yazıdan önce bulundu.

 

 Burada bir yanlış anlamayı da düzeltmekte fayda var. Sistem çok pratik olmasına ve kısa zamanda konuşmayı sağlamasına rağmen ayrıca çok iyi bir teorik İngilizce gramer altyapısını da vermektedir.


Bunun yanı sıra kişisel gelişim tekniklerinin dil öğrenimine
  psikolojik olarak öğrencinin hazırlamada kullanılması, eğlenceli oyunlarla, bulmaca ve hikayelerle desteklenen bir gramer öğretme tekniği geliştirmiş olması da başka bir avantaj olarak sistemde bulunmaktadır.

 Sistem bir bütün olarak incelendiğinde alışagelmemiş birçok
yöntem içerir. Kısaca sistem, birçok birbirinden bağımsız tekniği bir arada uyum içinde çalıştırarak dili öğretir.  

 Bunları iki grupta incelersek; birinci grupta  KÜÇÜK    KAĞITLAR TEKNİĞİ  denilen ezberlemeden istense de unutamayacağınız  3 ayda min. 300 kelime öğrenmeyi sağlayan    bir tekniğin yanı sıra yine çok hızlı dilin mantığını ve  cümle kurmayı, değiştirmeyi, zenginleştirmeyi kazandıran,  gramersiz ama karşı tarafla anlaşmamızı sağlayan cümle kurma  pratiğini veren ilkokul çocuklarının okumayı öğrenmede   kullandığı  FİŞ YÖNTEMİ’ne benzeyen bir teknik bulunmaktadır.Bundan başka eklerle kelime hazinesini 4’e -5’e katlayabilen teknikler, LEXICON dediğimiz bir konuya  ait kelimeleri eş ve zıt anlamlarıyla beraber bir kerede bir paket halinde veren teknik, bir yabancıyı sözlük ve öğretmen  gibi kullanan teknik, renkleri dil eğitiminde kullanma  tekniği, İngilizce Düşünme Mantığı‘nın oluşturulması sürecini sağlayan teknik gibi teknikler vardır.

 

  Bunun yanısıra sistem iyi bir kulağa ve konuşmaya yönelik yardımcı eğitim malzemeleri ve eğlendirici, bilgilendirici yöntemleri yerleştirerek anlama ve konuşma sorununu

  çözmektedir.

 Sistemin ikinci bölümünde ise dillerin ortak temel mantığını araştırırken geliştirilen zamanın üç’e bölünme kuramı bulunmaktadır. Bu kurama göre tüm diller zaman temelinde buluşur. Bunu açarsak; zaman sonsuz ve hayatlarımız sınırlı olduğu için aslında hep anı yaşamamıza rağmen zamanı üç’e   ayırmak zorunda kalırız. Bunlar;   

      

      AN (Şimdiki Zaman)   /   GEÇMİŞ   /   GELECEK   şeklindedir.
 

  Bu yapı tüm diller için geçerlidir. Bu durumda herhangi bir dildeki   AN’a / GEÇMİŞE / GELECEĞE  ait zaman eklerini bulur ve bunları eylemlerle hiçbir gramer kuralına ve   değişime bağlı kalmadan birleştirirsek (eylemlerin sonuna yapıştırırsak) ayrıca  KÜÇÜK KAĞITLAR TEKNİĞİ’yle öğrenmiş olduğumuz kelime ve cümle dizilişlerini bu yapıyla   harmanlarsak o dili hızlı bir şekilde öğrenmeye ve konuşmaya başlarız.

Bu temel üzerine sistem iyi bir kulağa ve konuşmaya yönelik yardımcı eğitim materyalleri ve eğlendirici, bilgilendirici yöntemleri yerleştirerek anlama ve konuşma sorununu çözmektedir.

Bunlardan biraz bahsetmek gerekirse; yapılan alıştırmaları  öğrencinin bir ses bandına okuması, herhangi bir metni sesli okumak, ders ve diğer konuşma bantlarının ve CD’lerinin yanı  sıra şarkıları tekrarlamak, basitleştirilmemiş bilakis  orijinal kitap okumak, sınıfa devamlı konuşma konuları  getirip herkesin katılacağı, yorum yapacağı, sorular   soracağı sohbet ortamı yaratmak, bir sanal ortam yaratarak (örn; otel resepsiyonu, havaalanı, dişçi muayenehanesi, lokanta v.b.) öğrencilere çeşitli roller vererek pratik  

  yapmasını sağlamak gibi yöntemler bunlara örnek sayılabilir.

 Ayrıca dilin çeşitli aksanlarla konuşulduğu, içlerinde yutulan, yuvarlatılan sokak dilinin hakim olduğu bir anlayışa sahip materyallerin öğrenciye dinletilip, tekrarlatılıp yerleştirilmesi sonucu kulak eğitiminin ve pratik, akıcı konuşmanın verilmesi amaçlanmıştır.

 Bunlara destek olacak şekilde sınıfa devamlı şiir, hikaye, fıkra, bulmaca, resimli roman getirilerek ders ortamının sıkıcılığından öğrenciyi kurtarıp eğlenirken öğrenmeyi   gerçekleştirmek sık başvurulan tekniklerdendir.

Bu zengin içeriğine rağmen sistem;
 HAFTADA               2 Saat/Gün  x   2 Saat/Gün         =  4 Saat/Hafta
                            4 Saat        x   4 Hafta              = 16 Saat/Ay
                           16 Saat       x   7.5 Ay               = 120 Saat
 Ayrıca max. 30 Saatlik  başlangıçtaki teorik eğitimle   Beraber max. 90 Saat  +  30 Saat  =  120  Saatlik  bir  programın sonunda kişi sıfırdan  upper intermediate  dediğimiz  ortanın sonu düzeyine yükselir.

 Sadece ilk 30-40 saatlik teorik eğitimle bile kişi temel İngilizce’ye hakim       olmaktadır. Bu bile sistemin ne kadar güçlü olduğunu göstermeye yeterlidir.

Eğer  öğrenci programı layıkıyla değerlendirir ve  gösterilen tüm teknikleri özümser ve devamlı kullanarak uygulamayı devam ettirirse 1.5 - 2  yıl  zarfında ülke sınırları dışına çıkmadan bir yabancı kadar olmasa da ona yakın bir seviyede dile hem pratikte hem de teorikte hakim    olur.

 Konu ile ilgili daha fazla bilgi ve sistemin çalışmasına dair fikir edinmek için kendi geliştirdiğimiz ve sizin mekanınızda gerçekleştirebileceğimiz kısa (15 dk.) ve uzun (60 dk.) iki sunumumuz da bulunmaktadır.

 

    Saygılarımla…

 

Mehmet Nabi Özsoy

Eğitimci, Yazar ve Yabancı Diller Uzmanı

 

Tel : 0541 530 80 25

e-mail : [email protected]

web sitesi : www.mensbk.com

 

Referanslarımız

 

    İmteks Tekstil San Tic. Ltd. Şti.  

    Genel Müdür Abdurrahman Kansu 

 

    Sinan Akyüz Gazeteci Yazar 

 

    Mehmet Yüksel Eğitimci Müzisyen

 

    Dizayn Etiket San Ltd. Şti.

    Şirket sahibi İbrahim Kılıç 

 

    Aytok Makine ve Damla Sulama Sistemleri Ltd. Şti.

    Şirket Sahibi Ayvaz Tokmak

 

    Murat Otomotiv Oto Yedek Parça Ltd. Şti

    Şirket Sahibi Murat Geçgel

Bu haber toplam 8554 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
5 Yorum
Eğitim