Hayvan Hastalıkları İçin Yaptırımlar Artırıldı

Hayvan Hastalıkları İçin Yaptırımlar Artırıldı

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle ilgili kanunda belirtilen

Hilmi YOL

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle ilgili kanunda belirtilen 2011 yılı Hayvan Hastalıkları ve Hayvan Hareketleri ile ilgili yaptırımların geçmiş yıllara göre daha ağır olduğunu belirten Eskil İlçe Tarım Müdürü Ali Haydar PAKSOY yaptığı açıklamada;  3285 Sayılı Hayvan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunun kaldırılmışı ve yerine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun yürürlüğe girmiş buna istinaden cezai yaptırımlarda değişmiştir.  Eskil'in hayvancılık bakımında büyük atılım gösterdiğini buna istinaden hayvan sayısının arttığını dile getiren PAKSOY vatandaşların kanun ve yönetmeliklere uymalarını ve cezai yaptırımlara maruz kalmamalarını söyleyerek tüm Eskillileri uyardı. PAKSOY; 2011 Yılı Hayvan Hastalıkları ve Hayvan Hareketleri İle İlgili Yaptırımlar aşağıda belirtilmiş olup konu hakkında ayrıntılı bilgi almak için Eskil İlçe Tarım Müdürlüğü Hayvan Sağılığı çalışanlarına başvuru yapmalarını söyledi.

HAYVAN HASTALIKLARI VE HAYVAN HAREKETLERİ İLE İLGİLİ YAPTIRIMLAR

(İdari Para Cezalarına Yeniden Değerleme Oranı olan %7,7 eklenmiştir.)

 

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 36 ncı Maddesinin

2011 Yılı

a fıkrasına göre;

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla Bakanlık tarafından alınan tedbirlere uymayanlara

5385 TL

b fıkrasına göre;

4 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre Bakanlıkça getirilen yasaklama ve kısıtlamalara uymayanlara

5385 TL

c fıkrasına göre;

4 üncü maddenin altıncı fıkrasında belirtilen, bulaşıcı hayvan hastalığını ya da sebebi belli olmayan hayvan ölümlerini Bakanlığa bildirmeyen hayvan sahipleri ve bakıcıları ile muayene eden veteriner hekimlere

538 TL

ç fıkrasına göre;

4 üncü maddenin yedinci fıkrasında belirtilen gerçek veya tüzel kişilerden, Bakanlık tarafından istenen kayıtları tutmayan, istendiğinde her türlü bilgi ve belgeyi vermeyenlere

538 TL

 

4 üncü maddenin yedinci fıkrasında belirtilen  gerçek veya tüzel kişilerden, Bakanlık tarafından yapılan kontrollerde gerekli kolaylığı göstermeyenlere

5385 TL

d fıkrasına gore;

6 ncı maddede belirtilen işlemlerle ilgili olarak alınan tedbirlere uymayan hayvancılık işletmelerine

1077 TL

6 ncı maddede belirtilen işletmelerle ilgili olarak Bakanlık tarafından onay almadan çalışan işletmelere

5385 TL

e fıkrasına gore;

 

 

7 nci madde gereği Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun olarak hayvanlarını tanımlatmayan, işletmelerini ve hayvanlarını kayıt altına aldırmayan, gerekli bildirimlerde bulunmayan, kayıt tutmayan hayvan sahiplerine

538 TL

7 nci madde gereği hayvanların tanımlanmasında kullanılan malzemelerde veya kayıtlarında tahrifat yapanlara fiil suç oluşturmadığı takdirde

5385 TL

7 nci madde gereği tanımlanmamış ve belgesiz hayvan kesimi yapan yerlere

10770 TL

f fıkrasına  gore;

 

 

8 inci madde gereği canlı hayvan sevklerinde Bakanlıkça belirlenen belgeleri bulundurmayan canlı hayvan sahiplerine sığır cinsi hayvanlar için hayvan başına

323 TL

8 inci madde gereği canlı hayvan sevklerinde Bakanlıkça belirlenen belgeleri bulundurmayan canlı hayvan sahiplerine koyun ve keçi türü hayvanlar için hayvan başına

53 TL

8 inci madde gereği  canlı hayvan sevklerinde Bakanlıkça belirlenen belgeleri bulundurmayan canlı hayvan sahiplerine diğer hayvan türleri için araç başına

1077 TL

8 inci madde gereği hayvansal ürünlerin sevklerinde Bakanlıkça belirlenen belgeleri bulundurmayan hayvansal ürün sahiplerine hayvansal ürünler için araç başına

1077 TL

8 inci madde gereği canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin sevklerinde Bakanlıkça belirlenen belgeleri bulundurmayan nakil vasıtası sahiplerine

1077 TL

8 inci madde gereği Bakanlıkça izin verilen yerler dışında hayvan satışı yapanlara

1077 TL

Tanımlattırılmamış sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçilerin nakil sırasında yakalanması hâlinde tüm masrafları sahibi tarafından karşılanarak en yakın kesimhanede kestirilir  ve sahibine teslim edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g fıkrasına gore;

9 uncu maddenin; birinci fıkrasında yer alan  hayvan refahının sağlanması amacıyla, hayvanların barınma, bakım, beslenme, sağlık ve diğer ihtiyaçlarını karşılamayan, sorumluluklarındaki hayvanların insan, hayvan ve çevre sağlığı üzerinde oluşturabilecekleri olumsuz etkilere karşı gerekli önlemleri almayanlara hayvan başına

107 TL

9 uncu maddenin dördüncü fıkrası gereği Bakanlıkça belirlenen barınma yerlerine ilişkin esaslara aykırı hareket edenlere hayvan başına

107 TL

9 uncu maddenin dördüncü fıkrası gereği nakillerle ilgili esaslara aykırı hareket edenlere

1077 TL

9 uncu maddenin dördüncü fıkrası gereği kesim öncesi ve kesim sırasındaki esaslara aykırı hareket edenlere

2154 TL

9 uncu maddenin dördüncü fıkrası gereği Bakanlıktan onaylı kesim yerleri dışında kesim yapanlara

5385 TL

h fıkrasına gore;

10 uncu maddenin sekizinci fıkrası gereği Bakanlıkça belirlenen esaslara aykırı olarak sahte belge düzenleyenlere, sunanlara veya belgede tahrifat yaparak ilgilileri  yanıltanlara  hayvan başına

Sığırlar için

5385 TL

Atlar için

107700 TL

Koyun, keçi ve diğer

hayvanlar için

538 TL

idarî para cezası  verilir, belgeleri iptal edilir ve bunlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

i fıkrasına gore;

11 inci madde gereğince Bakanlıktan onay almadan faaliyette bulunanlara

5385 TL ve faaliyetten men

11 inci madde gereğince istenen kayıtları tutmayanlara

1077 TL

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 41 nci Maddesinin

ı fıkrasına göre;

34 üncü maddede ithalâtla ilgili Bakanlık tarafından belirlenen esaslara aykırı olarak, kaçak getirilen canlı hayvan ve ürün sahipleri hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre işlem yapılmak üzere savcılığa suç duyurusunda bulunulur. Canlı hayvan ve ürünlere el konulur, mülkiyeti kamuya geçirilir. Kaçak olarak yurda girdiği tespit edilen canlı sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçiler en yakın kesimhanede kestirilerek mülkiyeti kamuya geçirilir. Kaçak getirilen canlı hayvan ve ürünler piyasaya dağıtılmışsa sahibi tarafından toplanır; ürünü piyasadan toplamaması hâlinde toplamama cezası olarak sahiplerine beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.