Projem var demiştiniz, ne oldu başkan?

Birkaç konu hakkında konuştuktan sonra laf açık besi ahırlarının şehir dışına taşınması üzerine yazdığım yazıya gelmişti. Başkan Alçay bu konuyla ilgili bir projelerinin olduğunu, yakın bir tarihte bu projenin uygulanacağını söylemişti. Başkanın yakın zamandan kastı ne bilmiyorum ama o konuşmanın üzerinden dokuz ay geçmiş hâla en ufak bir çalışma yok. Bu da öyle bir projenin aslında hiç olmadığını gösteriyor.

                                    «««

 Aslında yasal olarak belediyenin açık besi ahırlarını bir yere toplamak görevi. Kanıtı ise 13/07/2005 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye Kanununun “Belediye Görev, Yetki ve Sorumlulukları” bölümünün 15. maddesinin “o” bendinde yer alan hüküm. “Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.”

                                 «««

Bu hükmün “halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iş yerlerini” bölümü belediyenin sağlık ve çevre faktörlerinden sorumlu olduğunu, aşağısında bulunan depolama alanları bölümü ise sadece iş yerlerini değil her şeyi kapsadığını gösteriyor.

                                 «««

 Peki, neden başkan bu konuda üzerine düşeni yapmıyor? Uygun bir yer bulamaması diyeceğim ama üç tarafı çöllerle kaplı Eskil’de bu imkânsız. O zaman tek bir sebep kalıyor o da oy kaybetme korkusu.

 «««

 Bu projenin hayata geçmemesindeki sebebi hikmeti bilmiyorum ama uygulanırsa çok yarar sağlanacak bunu biliyorum. Örneğin, ilerlemesi durmuş yönlere doğru bu iş ile uğraşanların ev yapmasıyla ilerleme sağlanacak; hammaddenin toplu olması yatırımcıya cazip gelecek ve hayvancılık üzerine fabrika açılacak; bekçilik gibi, bakıcılık gibi yeni iş imkânları oluşturulacak. Daha bunlar gibi onlarca yarar sağlanacak. Ama bu yararları uygulamadan göremeyiz. Projenin hayata geçmesi ve herkesin rahat bir nefes alması dileğiyle.

Bu yazı toplam 1388 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Yazılar