Evli Kadın Çitçilerin Tarım Bağ-Kur Tescilleri ve Emeklilik Hakları Nele

               Satmış oldukların ürün bedellerinden %1 olarak kesilen bağ-kur primlerini, kesintiyi takip eden ayın sonunda ilgili şehrin Bağ-Kur İl Müdürlüğü hesabına aktarmakta ve isim listesini göndermektedir. Bu uygulama 1994 yılından bu yana devam etmektedir.

             Anayasamızın 10.Maddesine göre kanun önünde herkes eşittir. Ayrıca 2926 Sayılı kanunun 2.maddesinin (b) bendinde 22 yaşını doldurmuş aile reisi kadınlar bağ-kur sigortalısı sayılır denmesine rağmen Evli kadın çiftçilerimizin 1994 yılında satmış oldukları üründen bağ-kur tescilleri yapılmamıştır.  Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunan ancak bağ-kur’lu olmayan Evli kadın çiftçilerimizin 1994 yılları ve sonrasında satmış oldukları ürün bedellerinden bağ-kur adına yersiz Tevkifat kesintisi yapılmaması amacıyla da Bağ-Kur İl Müdürlüklerine müracaat eden evli kadınlara süresiz geçerli Tevkifat Muafiyet Belgesi verilmiştir. Bu belgenin verilmesi ile birlikte satmış oldukların üründen %1 oranında kesilmesi gereken bağ-kur prim kesintisi yapılmamıştır. Tevkifat Muafiyet Belgesi almamış olan evli kadın çiftçilerimiz ve o yıllarda satmış oldukları ürünlerden %1 oranında bağ-kur prim kesintisi olan Tevkifat belgeleri elerlinde mevcut ise, Ziraat Odası kayıtları veya Tarımsal Kooperatif kayıtları ile 1994 yılından 2003 yılına kadar olan süreleri dava ederek borçlanırlar ve emekli olmaya hak kazanırlar.

         Evli Kadın çiftçilerimizin Aile Reisliği 02.08.2003 tarih 4956 sayılı kanuna göre evli bayanların da bağ-kur sigortalısı olmaları hususunda kanun değişikliği yapılmış ve bu tarihten sonra için bağ-kur sigortalısı olmak yönünde talepte bulunmaları halinde bağ-kur sigortalısı için tescilleri yapılacaktır. Evli kadın çiftçilerimizin 02.08.2003 tarihinden itibaren kendi adlarına ve hesaplarına çalışabileceklerdir. Bunun yanında mutlaka Ziraat Odasına ve yapmış oldukları tarımla ilgili tarımsal kooperatiflere üye kayıtlarını yaptırmaları ve satmış oldukları ürünlerden %1 oranında bağ-kur prim kesintinin yapılmasına dikkat etmeleri gerekmektedir. Bağ-Kur prim kesintisi olmayan tevkifat kesintisi belge den bağ-kur hizmeti almaları mümkün değildir.

         Türk Medeni Kanunda Toplumun temel yapı taşı ailedir. Dar anlamda aile, anne, baba ve çocuklardan oluşmaktadır. Bir erkeğin ve bir kadının evlenmesiyle meydana gelen topluluğa aile diyoruz. Bu aile toplumunun içinde erkek ne kadar önemli ise kadında erkek kadar önemlidir. Tarih boyunca kadın, toplum içinde erkek kadar hak ettiği yeri elde edememiştir.1926 yılında kabul edilen 743 sayılı Türk Medeni Kanunda kadınlarımızı koruyan pek çok hükümler çıkarılmıştır. Zamanla bu hükümler yersiz kalmıştır.

         01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunda, eşitlik ilkesi doğrultusunda çok fazla düzenlemeler yapıldığını görmekteyiz. Bu düzenlemeleri yaparken aile ihmal edilmemeli ve aile yapımıza zarar verecek düzenlemelerden kaçınmalıyız. Çünkü Türk toplumunda aile çok önemli ve sağlam bir aile toplumunun oluşması için huzurlu bir aileden meydana geleceğini unutmamak gerekir.

         Ülkemizde kadınlar arasında büyük farklılıklar mevcuttur. Gelir düzeyi düşük kadınlarımızın çekmiş oldukları cefa göz ardı edilemez. Bu kesimde hem kadının eğitilmesine fırsat verilmiyor hem de kadının evde ve çeşitli yerlerde ağır işlerde çalışmaya maruz bırakılmaktadır. Daha çok kırsal kesimdeki evli kadın çiftçilerimizin ekonomik özgürlüklerini kazanabilmeleri açısından mutlaka tarım bağ-kur sigortalısı olmaları ve diğer kesimde çalışan kadınlarımızın da çalıştıkları işyerlerinden sigortalarını yaptırmalarını ve günü birlik çeşitli işlerde çalışan ve tarım işlerinde çalışan kadınlarımızın da tarım sigortası yaptırmalarının faydasını mutlaka göreceklerdir. Bunu yapmakla bir nebze olsun hem ekonomik özgürlüklerine kavuşacaklar hem de sağlıktan faydalanacaklar ve ilerde emekli olmalarına imkân sağlayacaklardır.

         Güçlü olarak Sosyal Güvenlikte kalın.

Bu yazı toplam 989 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Yazılar