İslam Düşmanı Medeni(!) Avrupa

Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla…

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın ümmeti olma şuuruna daha fazla nail olabilme Daha fazla sarılabilme duasıyla…

Son zamanlarda Ümmet-i Muhammed olarak Fransa'nın İslam karşıtı tutum ve davranışları ile karşı karşıyayız. Fransa Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya yönelik hazırlamış olduğu çirkin karikatürleri devlet binalarına yansıtmak suretiyle İslâm dünyasına büyük bir saldırı gerçekleştirmektedir.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "bu karikatürleri yayınlamaktan geri kalmayacaklarını" ifade etmesinin ardından bu çirkin, aşağılık Charlie hebdo karikatürleri, başta devlet binaları olmak üzere Tolouse ve Monprillerdeki bir çok otel binasına yansıtılarak İslâm âlemine, İslâm âleminin peygamberine ve ümmetine ne denli düşman olduklarını ortaya koymaktadırlar. Aslında geçmişe şöyle bir dönüp baktığımızda eski Fransa ile şimdiki Fransa arasında yalnızca Paris'in sözde ışıltısı (karanlığı) hariç pekte bir fark yok… Aynı zihniyet, aynı hazımsızlık, aynı iğrençlik ve aynı nefret geçmişte olduğu gibi bugün de devam ediyor.

16 Ekim'de Fransa'da Conflans Sainte-Honorine semtinde bir (sözde) öğretmen ölmüş halde bulunmuştu. Ortaokul çağındaki öğrencilere İslâm Peygamberi Hz. Muhammed'in çirkin şekilde resmedildiği karikatürleri göstermesinin ardından öğrencilerin ebeveynlerinin tepkisini çeken öğretmenin ölümü üzerine, katile destek oldukları gerekçesiyle 50'den fazla camii ve dernekte müslümanlara yönelik baskınlar düzenlendi. Gerek bu baskınlar gerekse hazırlanmış olan bu affedilemez karikatürler başta Fransa ve diğer batı ülkelerinde baş gösteren İslamiyet'e yönelik bir korku operasyonu olan islamofobinin temellerini oluşturuyor. Kelime anlamı olarak Müslümanlardan korkma anlamına gelen islamofobi Müslümanları düşman olarak görme içgüdüsünü içerisinde barındırmakta ve esasen İslam dinine karşı duyulan düşmanlığı ifade etmektedir. Zira geçmişten günümüze kadar uzanan tarihi süreç içerisinde İslam düşmanlarının İslam'a ve Müslüman halka karşı daima teyakkuz halinde oldukları görülmektedir. İslâm düşmanları tarihin hiçbir evresinde İslam'ın günden güne güç kazanmasını ve Müslümanların sayıca artarak İslam sancağı altında birleşmelerini hazmedememişlerdir. Oysa çok sesliliğe daima önem verdiklerini ifade eden özgürlükçü ve eşitlik taraftarı olduklarını her fırsatta dile getiren medeni(!) Avrupalı yöneticiler, bugün Fransa'nın bu aşağılık affedilemez tutumuna karşı sert bir tavır ortaya koy-a-mamaktadırlar.

Bugün İslamiyet'in kökeninin sağlam temeller üzerine oturuyor olması, Hak din İslam'ın geniş coğrafyalarda yayılım göstermesi neticesinde Müslümanların sayısının hızla artıyor olması ve insanların İslamiyet'i kendileri araştırmak suretiyle hiç bir baskı altında kalmaksızın kendi hür iradeleriyle İslâm dinini seçiyor olmaları başta Fransa olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde hazımsızlık oluşturmaktadır. Bu hazımsızlığın neticesinde İslam Âleminin rahmeti ve son peygamberi olan Hz. Muhammed'e yönelik saldırgan tutumlar sergilemektedirler. Peygamber efendimiz tarih sahnesinde müşrikler tarafından dahi Muhammed-ül Emin (güvenilir Muhammed) olarak anılmıştır. Tüm insanlık O'nun güzel ahlâk üzere yaratılmış olduğu gerçeği karşısında ittifak etmiştir. Bütün bunlara rağmen batılı ülkelerin bugün Peygamber efendimize yönelik takınmış oldukları saldırgan tutum ruhlarının ne kadar kirlendiğinin ve gözlerinin ne denli nefretle körelmiş olduğunun bir göstergesidir.

Sözlükte “doğum yeri ve zamanı” anlamına gelen "Mevlid Kandilini" idrak edeceğimiz, Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselamın doğumu olan bu gecede Rabbim Hak yol İslâm üzere, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın yolunda, İslâm sancağı altında İslam düşmanlarına karşı daha da güçlenerek birleşmeyi nasip eylesin inşAllah…

Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun..

Selam ve dua ile...

Bu yazı toplam 3958 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Yazılar